English-Turkish translations for beet:

pancar · şeker pancarı · çükündür · other translations

beet pancar

I'll have the veggie plate, but instead of beets I want kale, and instead of broccoli, more kale.

Ben sebze tabağı alacağım. Ama pancar yerine, lahana istiyorum. Ayrıca brokoli yerine, daha fazla lahana istiyorum.

Beet salad with celery root, grilled fennel and cold poached salmon.

Kerevizli pancar salatası ızgaralanmış rezene ve haşlanmış soğuk somon.

That's to make beet sugar, and this is for electric light.

Bu pancar şekeri üretmek için, bu da elektrik ışığı için.

Click to see more example sentences
beet şeker pancarı

That's to make beet sugar, and this is for electric light.

Bu pancar şekeri üretmek için, bu da elektrik ışığı için.

Sugar beets, corn, and alfalfa.

Şeker pancarı, mısır, ve yonca

beet çükündür

Grape soda, black tea, and just a splash of beet juice.

Üzümlü gazoz, siyah çay ve bir kaç damla çükündür suyu.