English-Turkish translations for beetle:

böcek · tokmak · other translations

beetle böcek

And Captain Marvel, Green Beetle, and I seem to have Mongul's attention.

Ve Kaptan Marvel, Yeşil Böcek ve ben Mongul'un dikkatini çekmiş gibiyiz.

Therus may be a prince among men but you are a prince among beetles.

Therus insanların arasında prens olabilir ama sen böceklerin arasında bir prenssin.

Look! A beetle!

Bak, bir böcek!

Click to see more example sentences
beetle tokmak

You missed, Beetle-breath!

Iskaladın, Tokmak kafa!