English-Turkish translations for befit:

yakışmak · uygun · other translations

befit yakışmak

Though perhaps a throne is more befitting of an actual King.

Belki de bu taht gerçek bir krala daha çok yakışır.

As befitting the last of so many noble rulers.

Çok soylu hükümdarlara yakışır şekilde bir son.

A ransom befitting a prince.

Bir prense yakışır bir fidye.

Click to see more example sentences
befit uygun

Something more befitting of your talents.

Yeteneklerine daha uygun bir şey.