English-Turkish translations for before now:

önceden · bundan önce · other translations

before now önceden

Thank you for everything you've done now and before.

Şimdi ve daha önce yaptığınız her şey için teşekkür ederim.

Before, I didn't know you but now I'm sure you'd make a great dad.

Daha önce bilmiyordum ama Şimdi eminim ki sen muhteşem bir baba olabilirsin.

I never did this before, but I'm doing it now. I'm asking you, Ben.

Bunu daha önce hiç yapmadım ama şimdi yapıyorum. sana rica ediyorum, Ben.

Click to see more example sentences
before now bundan önce

Now, where have I heard that before?

Ya, ben bunu daha önce nerede duymuştum?

Now, has this ever happened before?

Bu daha önce hiç olmuş muydu?

I never did this before, but I'm doing it now. I'm asking you, Ben.

Bunu daha önce hiç yapmadım ama şimdi yapıyorum. sana rica ediyorum, Ben.

Click to see more example sentences