English-Turkish translations for beget:

yaratmak · neden olmak · other translations

beget yaratmak

Earth breeds many things, begetting Pain and terror

Dünya acı ve dehşeti yaratarak pek çok şeye hayat verir.

Monsters begetting monsters.

Canavarlar, canavarları yaratır.

beget neden olmak

Likeoh, "money begets envy.

Para kıskançlığa neden olur.