English-Turkish translations for beggar:

dilenci · fakir · other translations

beggar dilenci

In one day, I've been a rich man, a poor man, a beggar man, and now a thief!

Bir gün içinde zengin ve fakir bir adam dilenci ve şimdi de hırsız oldum!

We could work for the Black Lotus, or starve on the streets, like beggars.

Ya Kara Lotus için çalışacaktık, ya da sokaklarda dilenciler gibi açlıktan ölecektik.

You're behaving like a beggar.

Bir dilenci gibi davrandın.

Click to see more example sentences
beggar fakir

In one day, I've been a rich man, a poor man, a beggar man, and now a thief!

Bir gün içinde zengin ve fakir bir adam dilenci ve şimdi de hırsız oldum!

I am sick, anxious, poor as a beggar.

Bir dilenci kadar fakir, hasta ve pisim.