English-Turkish translations for beginner:

acemi · başlangıç · amatör · other translations

beginner acemi

You're not bad for a beginner.

Bir acemi için çok da kötü değil.

You are no beginner, Santa Fe.

Sen acemi değilsin Santa Fe.

I'm no longer a beginner.

Artık bir acemi sayılmam.

Click to see more example sentences
beginner başlangıç

Or maybe Macross and Haruhi would be better for a beginner.

Ya da olmadı, başlangıç için Macross ve Haruhi daha uygun olabilir.

Wow. Not bad for beginner.

Başlangıç için hiç fena değil.

Welcome to the beginner's class.

Başlangıç sınıfına hoş geldiniz.

Click to see more example sentences
beginner amatör

I've seen worse, he's just a beginner.

Daha kötüsünü de gördüm, o bir amatör.

Always. Unless you're a beginner.

Her zaman, eğer amatör değilsen.