English-Turkish translations for begonia:

begonya · other translations

begonia begonya

It is my pleasure to declare the Ballarat Begonia Festival officially open.

Büyük bir zevkle ilan ediyorum ki Ballarat Begonya Festivali resmen açılmıştır

Do you know anything about the begonia?

Begonya hakkında bir şey biliyor musun?

Chairman Griffith, honourable guests, esteemed festival judges, it is my pleasure to declare the Ballarat Begonia Festival officially open.

Başkan Griffith, onurlu konuklar, saygıdeğer festival jürisi, Büyük bir zevkle ilan ediyorum ki, Ballarat Begonya Festivali resmen açılmıştır.

Click to see more example sentences