English-Turkish translations for begrudge:

çok görmek · other translations

begrudge çok görmek

Boys wouldn't begrudge a few flowers, even for a rustler.

Çocuklar bir sığır hırsızı için bile olsa birkaç çiçeği çok görmez.

But destiny even begrudged me that.

Ama felek bunu bile çok gördü bana.