English-Turkish translations for behave:

davranmak, davranış · terbiyeli olmak · other translations

behave davranmak, davranış

Sit down and behave like a normal person.

Otur ve normal bir insan gibi davran.

Behave like an adult.

Bir yetişkin gibi davran.

He's gonna learn to behave more like a gentleman.

daha çok bir centilmen gibi davranmasını öğrenecek.

Click to see more example sentences
behave terbiyeli olmak

And above all, behave yourselves, alright?

Ve hepsinden önemlisi terbiyeli ol, tamam mı?

Now, you behave yourself now.

Şimdi sen terbiyeli ol.

You behave tonight, Robert.

Bu gece terbiyeli ol, Robert.

Click to see more example sentences