English-Turkish translations for behavioral:

davranış · davranışsal · other translations

behavioral davranış

All the symptoms fit. All that weird behavior. I'm telling you, man, she is carrying a weapon.

Tüm bulgular uyuyor bütün o garip davranışları sana söylüyorum, o içinde bir silah taşıyor.

So, I'm gonna go ahead and blame my behavior on the heat.

Yani, ben de devam ediyorum ve ısı benim davranış suçlarlar.

But that was not risky behavior.

Ama o riskli bir davranış değildi.