English-Turkish translations for behavioral:

davranış · davranışsal · other translations

behavioral davranış

All the symptoms fit. All that weird behavior. I'm telling you, man, she is carrying a weapon.

Tüm bulgular uyuyor bütün o garip davranışları sana söylüyorum, o içinde bir silah taşıyor.

So, I'm gonna go ahead and blame my behavior on the heat.

Yani, ben de devam ediyorum ve ısı benim davranış suçlarlar.

But that was not risky behavior.

Ama o riskli bir davranış değildi.

Click to see more example sentences
behavioral davranışsal

And no visual or auditory hallucinations or other behavioral abnormalities?

Ayrıca görsel ve işitsel sanrı ya da diğer davranışsal anormallikler yok.

There's little physical evidence. But there is behavioral evidence.

Fiziksel bir kanıt olmayabilir ama davranışsal kanıtlar var.

Learning and language problems, emotional and behavioral disorders.

Öğrenme ve dil sorunları duygusal ve davranışsal bozukluklar

Click to see more example sentences