English-Turkish translations for behead:

başını kesmek · kafasını uçurmak · other translations

behead başını kesmek

She was captured by a terrorist cell in Karachi two months ago and beheaded.

İki ay önce Karaçi'de bir terörist hücresi tarafından yakalandı. ve başı kesildi.

McBride was murdered and beheaded in the Copper State.

McBride, Copper State'te öldürüldü ve başı kesildi.

Oh, fire, beheading, sunlight, holy water.

Ateş, başını kesmek, güneş ışığı, kutsal su.

Click to see more example sentences
behead kafasını uçurmak

My beloved family, they beheaded me, their beloved Queen.

Sevgili ailem, kafamı uçurdular, onların sevilen kraliçesi.