English-Turkish translations for behemoth:

dev · other translations

behemoth dev

Chasmosaurus, a rhino-sized behemoth, bristling with defensive horns and an opponent befitting a killer like Daspletosaurus.

Chasmosaurus gergedan boyutunda bir dev hayvan. Savunma boynuzlarıyla kaplı ve Daspletosaurus gibi bir katile yakışır bir düşman.