English-Turkish translations for behest:

emir · other translations

behest emir

I am here at her Grace's behest, not to drink with you, Imp.

Majestelerinin emriyle buraya geldim seninle içmek için değil Küçük Şeytan.