English-Turkish translations for beige:

bej · bej renk · other translations

beige bej

Beige, gray maybe a shock of color somewhere, like an orange lamp in the corner or something like that, you know?

Bej, gri bir köşede bir renk şoku olabilir, turuncu bir lamba mesela ya da onun gibi bir şey.

Four beige ones on the left one red and one white on the right

Dört tane bej, sol tarafta. bir kırmızı ve bir beyaz sağ tarafta.

Because beige is not the color of any known gang.

Çünkü bej bilinen hiç bir çetenin rengi değildir..

Click to see more example sentences
beige bej renk

Beige, gray maybe a shock of color somewhere, like an orange lamp in the corner or something like that, you know?

Bej, gri bir köşede bir renk şoku olabilir, turuncu bir lamba mesela ya da onun gibi bir şey.

Yeah, that's him; beige overalls, baseball hat.

Evet bu o, bej rengi tulum, beysbol şapkası.

Because beige is not the color of any known gang.

Çünkü bej bilinen hiç bir çetenin rengi değildir..

Click to see more example sentences