English-Turkish translations for beldam:

kocakarı · other translations

beldam kocakarı

There's only one, and the beldam will find it.

Tek bir anahtar var ve onu da kocakarı bulabilir.