English-Turkish translations for belief:

inanç · inan · görüş · inanış · fikir · itikat · güven · din · other translations

belief inanç

They have many strange and magical ways to protect themselves and their beliefs.

Kendilerini ve inançlarını korumak için tuhaf ve sihirli birçok yöntemleri var.

Man, I just wish there was one belief my belief.

Keşke sadece tek bir tane inanç olsaydı. Benim inancım

There is a great difference between fanaticism and belief.

Fanatiklik ve inanç arasında büyük bir fark vardır.

Click to see more example sentences
belief inan

you think it's funny? please allow me to ask, what's your belief? yeah, you see, and that's the problem.

Sence bu komik mi? Lütfen sormama izin ver, inancın nedir? Evet, görüyorsun, ve bu bir sorun.

That's just my personal belief.

Bu benim kişisel inancım.

It is her belief that gives you power.

Sana o gücü veren de onun bu inancı.

Click to see more example sentences
belief görüş

Because, contrary to popular belief, I don't lie.

Çünkü popüler bir karşı görüşe göre ben yalan söylemem.

An opinion is a belief, a view, a judgment.

Düşünce bir inançtır, bir görüş, bir yargıdır.

People of many faiths and beliefs.

Pek çok inançtan ve görüşten insanlar.

belief inanış

That kind of belief can be powerful.

Bu tarz bir inanış güçlü olabilir.

Was it some kind of belief?

Bir tür inanış için mi?

belief fikir

It's an idea, a belief.

Bu bir fikir, bir inanç.

It's okay, it's your belief

Tamam, bu sizin fikriniz.

belief itikat

Faith and belief, are very addictive, Kanji.

İnanç ve itikat bağımlılık yapar, Kanji.

belief güven

Confidence"comes from the Greek" fides", meaning faith and belief.

Güven"Yunancadan gelir" fides", güven ve inanç demek.

belief din

It is our religious belief.

Bu bizim dini inancımız.