English-Turkish translations for bellow:

bağırış, bağırmak · other translations

bellow bağırış, bağırmak

And if I remember correctly, they bellow a lot.

Ve eğer doğru hatırlıyorsam, çok fazla bağırırlar.