English-Turkish translations for belly:

göbek, göbekli · karın · mide · karınlı · oryantal · other translations

belly göbek, göbekli

Just a big belly and long arms and long legs.

Kocaman bir göbek, uzun kollar ve uzun bacaklar.

I love that cute little belly.

Ben o küçük şirin göbeği seviyorum.

You, me, and Mr. jelly belly!

Sen, ben ve Bay Jöle Göbek!

Click to see more example sentences
belly karın

I've seen a lot of bad belly wounds, doc.

Bir sürü kötü karın yarası gördüm doktor.

Chest and belly pain.

Göğüs ve karın ağrısı.

Belly pain plus throat swelling.

Karın ağrısı artı boğazda şişlik.

Click to see more example sentences
belly mide

That's why Belly never came back, isn't it?

Belly bu yüzden hiç geri dönmedi, değil mi?

Is there a man behind this beautiful belly?

Bu güzel göbeğin ardında erkek mi var?.

It's a big belly, isn't it?

Karnım kocaman oldu, değil mi?

Click to see more example sentences
belly karınlı

A little bad weather and that yellow-bellied plane flies south for winter.

Hava biraz kötü ve sarı karınlı uçak kış için, güneye uçar.

She's a white belly or black handed spider monkey.

Beyaz karınlı ya da siyah elli örümcek maymunu.

Rubber belly flesh frame.

Kauçuk karınlı et çerçeve.

Click to see more example sentences
belly oryantal

She took belly-dancing lessons.

O oryantal dersi alıyor.