English-Turkish translations for belong:

-nin olmak · ait olmak · yeri olmak · yararlı olmak · other translations

belong -nin olmak

You're nothing, you're worth nothing, everything that you have belongs to me, because I bought it.

Sen hiçbir şeysin, hiçbir şey. Sahip olduğun her şey bana ait çünkü ben satın aldım.

There's nothing that doesn't belong here.

Buraya ait olmayan hiçbir şey yok.

Amy, I'm taking you home where you belong.

Amy, seni ait olduğun yere, evine götürüyorum.

Click to see more example sentences
belong ait olmak

You're nothing, you're worth nothing, everything that you have belongs to me, because I bought it.

Sen hiçbir şeysin, hiçbir şey. Sahip olduğun her şey bana ait çünkü ben satın aldım.

Are you sure this belongs to you?

Bunun sana ait olduğuna emin misin?

You, back over here where you belong.

Sen, buraya dön ait olduğun yere.

Click to see more example sentences
belong yeri olmak

Because now The curse is gonna be stronger than ever, and you will be right here where you belong.

Çünkü şimdi lanet her zamankinden daha güçlü ve sen de burada kalacaksın, ait olduğun yerde.

Yeah, well, maybe that's where I belong.

Evet, güzel, belki de ait olduğum yer orasıdır.

She's going back where she belongs.

Ait olduğu yere geri dönüyor.

Click to see more example sentences
belong yararlı olmak

But tomorrow, Shelly goes back to my mantle, where she belongs.

Ama yarın, Shelly ait olduğu yere mantoma geri dönecek.

Get down on the floor where you belong, you no-good, dirty, nigger bitch.

Yere yat, ait olduğun yere, seni işe yaramaz, pis, zenci fahişe!