English-Turkish translations for beneath:

altta, altına, altında · aşağıda · other translations

beneath altta, altına, altında

We've got three teams beneath the surface and so far, nothing.

Yüzeyin altında üç tane timimiz var ve şu ana kadar hiçbir şey yok.

Forensics found smudge marks beneath your fingerprints on the murder weapon.

Adli Tıp, cinayet silahının üzerinde, leke izlerinin altında senin parmak izlerini buldu.

And beneath it, he saw some vehicles, he saw some wings,

Ve onun altında bir takım araçlar gördü, bazı kanatlar gördü,

Click to see more example sentences
beneath aşağıda

Soo-rak mountain, beneath Bok-kwang peak

Soo-rak dağı, Bok-kwang tepesinin aşağısında.