English-Turkish translations for benefactor:

hayırsever · bağışçı · velinimet · other translations

benefactor hayırsever

A benefactor has left St. Gregory's a little money and I've decided to send everyone on a holiday.

Bir hayırsever, St. Gregory'ye biraz para bağışlamış ve ben de herkesi bir tatile göndermeye karar verdim.

Your city benefactor Bruce Wayne has provided me a weapon of limitless power.

Şehrin hayırseveri Bruce Wayne bana sınırsız güç sağlayacak bir silah geliştirdi.

How does a girl like that get such a well-connected benefactor?

Onun gibi bir kız, nasıl böyle çevresi geniş bir hayırsever bulmuş?

Click to see more example sentences
benefactor bağışçı

Good evening, Mercury benefactors.

İyi akşamlar, Mercury bağışçıları.

By an anonymous benefactor?

Anonim bir bağışçı aracılığıyla.

He was given another assignment by an An anonymous benefactor.

Ona başka bir görev verildi Anonim bir bağışçı tarafından.

benefactor velinimet

Luckily, I have a new benefactor.

Şansıma, yeni bir velinimetim var.

This evening De Palma dines with his benefactor Mallory.

De Palma bu akşam velinimeti Mallory ile akşam yemeği yiyecekmiş.