English-Turkish translations for beneficial:

yararlı · other translations

beneficial yararlı

And a week of free counseling has proved very beneficial for this town's physical health.

Ve bir haftalık ücretsiz danışmanlık kasabanın fiziksel sağlığı için çok yararlı oldu.

Yeah, but it's just pretend violence, which is actually beneficial for children. Ow!

Evet ama sadece öyleymiş görünüyor, aslında bu çocuklar için yararlı.

I think this hobby would be more beneficial for you than me, Frank.

Bence bu hobi benden ziyade sana daha yararlı olur Frank.

Click to see more example sentences