English-Turkish translations for benevolence:

hayırseverlik · cömertlik · yardım · other translations

benevolence hayırseverlik

No, they want you to wire the money to a charity called Intisar Charity Benevolence Fund.

Hayır, onlar İntisar Charity Hayırseverlik Fonu adında bir hayır kurumuna para göndermeni istiyorlar..

Does this "benevolence" extend to a woman with a repulation like mine?

Bu "hayırseverlik" işi, benim gibi bir kadının şöhretini genişletebilir mi?

benevolence cömertlik

through the generosity "and benevolence of Horace P. Bogardus.

Horace P Bogardus'un cömertliği ve iyilikseverliği ile.

All this benevolence wearies me.

Bütün bu cömertlik beni yıpratıyor.

benevolence yardım

The Cavendish Cats Benevolent Fund?

Cavendish Kedilere Yardım Fonu mu?