English-Turkish translations for benevolent:

hayırsever · yardımsever · cömert · iyi · iyiliksever · other translations

benevolent hayırsever

You know what that means, benevolent?

Hayırsever ne demek biliyor musunuz?

Something a little bit more nicer benevolent.

Bir şey biraz daha güzel hayırsever.

I would be a benevolent dictator.

Ben olurdu Bir hayırsever diktatör.

Click to see more example sentences
benevolent yardımsever

And now all rise for the most honorable, most benevolent, most merciful Judge Joker.

Ve şimdi de en onurlu, en yardımsever, en merhametli Yargıç Joker.

And in her tribe's culture, a Bigfoot was considered benevolent, or a protector.

Ve onun kabile kültüründe Koca Ayak yardımsever ya da bir koruyucu olarak görünüyordu.

Does the benevolent father know this?

Yardımsever baba bunu biliyor mu?

Click to see more example sentences
benevolent cömert

Banner, bandana ban bandit, banditry baritone, benevolent baroque, basilica baron.

Bayrak, bandana ban haydut, haydutluk bariton, cömert barok, bazilika baron.

where benevolent, wise Darkseid found you.

Cömert ve bilge Darkseid seni burada buldu.

Is there a sign saying "benevolent"?

"Cömert" diye bir tabela var mı?

benevolent iyi

Maybe he doesn't like eternal benevolence and light.

Belki de sonsuz iyilik ve ışıktan hoşlanmıyordur.

The benevolent Marquise.

İyilik sever markiz.

benevolent iyiliksever

Quetzalcoatl was a benevolent god.

Quetzalcoatl iyiliksever bir Tanrı'dır.