English-Turkish translations for benzene:

benzen · benzin · other translations

benzene benzen

How does being a fake scientist qualify this man to identify benzene?

Sahte bir bilim adamı olmak nasıl bu adamı benzeni teşhis etmek için yetkin kılar?

Delancy showed me a vial of benzene.

Delancy bana bir şişe benzen gösterdi.

Here. Anna, check Ellenhorn's Toxicology and find out about benzene exposure.

Anna, Ellenhorn's Toxicology'e bak ve benzenin etkilerini bul.

Click to see more example sentences
benzene benzin

My youngest brother died of benzene poisoning last year.

En küçük kardeşim geçen yıl benzin zehirlenmesinden öldü.

Doom found a way turpentine. acetone. benzene.

Ölüm bir yolunu buldu. Terebentin, aseton, benzin.

Turpentine, acetone, benzene.

Terebentin, aseton, benzin.