English-Turkish translations for berth:

ranza · rıhtım · other translations

berth ranza

I have shared a berth with lieutenant bush, major cotard, And i consider it an honor.

Teğmen Bush ile ben de ranza paylaşmıştım Binbaşı Cotard, ve bunu bir onur olarak addediyorum.

I've seen berths.

Ben ranza gördüm.

berth rıhtım

Port tariffs, berthing fees, wharf handling and, heaven help us, pilotage.

Liman vergileri, iskele ücretleri, rıhtım nakliyesi ve, Tanrı esirgesin, kılavuzluk ücreti.