English-Turkish translations for beside:

yanına, yanında · başka · dışında · other translations

beside yanına, yanında

He had a beautiful wife, a knockout, and she was sleeping beside him right now.

Güzel bir karısı vardı, çok güzel ve şu anda onun yanında yatıyordu.

I'il be right beside you because we're friends.

Hadi. Ben senin yanında olacağım Çünkü biz arkadaşız.

I saw his trench coat beside the hot tub time machine.

Ben onun trençkot gördüm sıcak küvet yanında zaman makinesi.

Click to see more example sentences
beside başka

I know how difficult this is for you you have a family a husband a daughter but beside you, there's no one else who can do this

Senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum Senin bir ailen kocan var bir kızın var. Ama bunu yapacak başka hiç kimse yok.

But she's sleeping beside another man!

Ama başka bir adamın yanında yatıyor.

Anyway, that's beside the point.

Her neyse, bu başka bir konu.

Click to see more example sentences
beside dışında

And beside that, there's another reason.

Ve bunun dışında bir sebep daha var.

I know that there's another voice beside mine.

Biliyorum ki benimkinin dışında bir ses daha var.

That's beside the point.

İşte bu nokta dışında.

Click to see more example sentences