English-Turkish translations for bestial:

hayvansal · hayvani · vahşice, vahşi · hayvan gibi · other translations

bestial hayvansal

All this is just a pretence, a mask covering a bestial animal.

Tüm bunlar sadece bir aldatmaca vahşi hayvanı gizleyen bir maske.

Well, I guess bestiality, but only from a community property perspective.

Eh, ben hayvanlarla cinsel sanırım, ama sadece bir topluluk özelliği açısından.

Right up there with incest and necrophilia and bestiality

Ensest, ölüsevicilik ve hayvanlarla cinsel ilişki gibi yasak.

bestial hayvani

Interesting, perhaps your bestial side is not as dominant as I thought.

Enteresan, belki de senin hayvani yanın düşündüğüm kadar baskın değil.

The bestialized second configuration of EVA.

EVA'nın hayvani bir ikinci konfigürasyonu

bestial vahşice, vahşi

All this is just a pretence, a mask covering a bestial animal.

Tüm bunlar sadece bir aldatmaca vahşi hayvanı gizleyen bir maske.

How's that, a bestial record?

Bir plak nasıl vahşi olabilir?

bestial hayvan gibi

Right up there with incest and necrophilia and bestiality

Ensest, ölüsevicilik ve hayvanlarla cinsel ilişki gibi yasak.