English-Turkish translations for bestow:

sunmak · ihsan etmek · other translations

bestow sunmak

Did that boy say "bestowed upon me"?

O çocuk "bana sunulan" dedi?

bestow ihsan etmek

God continues to bestow his blessings.

Tanrı nimetlerini ihsan etmeye devam ediyor.