English-Turkish translations for betroth:

nişanlı., nişanlı · nişanlamak · other translations

betroth nişanlı., nişanlı

It's not right for a woman to be so close to a man she's not betrothed to, hmm?

Bir adama bu kadar yakın olmak bir kadın için doğru değil. Nişanlı değil üstelik.

But the truth is she is betrothed to Henry Tudor.

Fakat gerçek şu o Henry Tudor ile nişanlı.

Were you and Luke formerly betrothed?

Sen ve Luke nişanlı mıydınız?

Click to see more example sentences
betroth nişanlamak

How you betrothed me, release me.

Beni nasıl nişanlarsın. Bırak beni.