English-Turkish translations for bevel:

eğim · other translations

bevel eğim

Use the rongeur to bevel the anterior apex.

Ön apekse eğim vermek için forseps kullan.