English-Turkish translations for bewilder:

şaşırtmak · other translations

bewilder şaşırtmak

Which is a very baffling and bewildering thing, because I've never felt that before.

Bu benim için çok şaşırtıcı ve sersemletici bir şey, çünkü daha önce bunu hiç hissetmedim.

It's bewildering, isn't it?

Bu şaşırtıcı değil mi?

You.. everything in this forest.. it's bewildering.

Sen bu ormanın içindeki her şey şaşırtıcı.

Click to see more example sentences