English-Turkish translations for bid:

teklif · teklif vermek · dilemek · demek · ihale · other translations

bid teklif

God, she's ugly, and I gave her a bid this morning.

Tanrım o çirkin ve ona bu sabah teklifte bulundum.

'Maybe someone will bid higher than you.'

Belki birisi senden daha yüksek teklif verir.

Yes, she accepted the stupid bid.

Evet aptal teklifi kabul etti.

Click to see more example sentences
bid teklif vermek

Ladies and gentlemen, are there any bids?

Bayanlar ve baylar, teklif veren var mı?

'Maybe someone will bid higher than you.'

Belki birisi senden daha yüksek teklif verir.

Don't know. But they aren't bidding either.

Bilmiyorum ama ikisi de teklif vermiyor.

Click to see more example sentences
bid dilemek

Until then I bid you a good day, sir.

O zamana kadar, iyi günler dilerim efendim.

I bid you good day, Elizabeth.

Sana iyi günler dilerim, Elizabeth.

I bid you good afternoon, sir.

Size iyi akşamlar dilerim, efendim.

Click to see more example sentences
bid demek

Oleg bids us good night,

Oleg bize iyi geceler dedi.

The divine Emperor Meiji bids you welcome.

Tanrısal İmparator Meiji hoş geldiniz diyor.

Sean Thornton, the men of Inisfree bid you welcome home.

Sean Thornton, Inisfree halkı sana evine hoş geldin diyor.

Click to see more example sentences
bid ihale

Tenants association and foreign funds enter bidding war to buy Myungjin Building

Kiracılar birliği ve yabancı fonlar Myungjin Binası için ihale savaşına girdiler.