English-Turkish translations for bide:

beklemek · other translations

bide beklemek

There was a force inside him biding its time.

Onun içinde vaktini bekleyen bir güç vardı.

Operation Tiresias, like a node of cancer, biding its time.

Tiresias operasyonu bir kanser kitlesi gibi, vaktini bekliyor.

People waiting, biding their time.

İnsanlar bekliyor, zamanı kolluyor.

Click to see more example sentences