English-Turkish translations for bigwig:

kodaman · other translations

bigwig kodaman

Not just the local ones, but the bigwigs.

Sadece yerel olanlar da değil kodamanlar da.

Miss CBS bigwig.

Bayan CBS kodamanı.

Listen, Essen said City Hall and the bigwigs okayed the hit.

Dinle Essen dedi ki belediyedekiler ve kodamanlar saldırıyı onaylamış.

Click to see more example sentences