English-Turkish translations for bike:

bisiklet, bisikletli · motor · motosiklet · bisiklete binmek · bisikletçi · other translations

bike bisiklet, bisikletli

It's easy, it's just like riding a bike, except in this case, a very large, powerful motorcycle.

Bu kolay, tıpkı bisiklet sürmek gibi, şu olay hariç, oldukça büyük bir, güçlü motosiklet gibi.

She bought you a train And a bright shiny bike

Sana bir tren almıştır Ve parlak bir bisiklet

Guess it's like riding a bike.

Bisiklet sürmek gibi bir şey sanırım.

Click to see more example sentences
bike motor

My dad loves this bike more than me.

Babam bu motoru benden daha çok seviyor.

I'm sorry about the window and the bike.

Cam için özür dilerim motor için de.

Rosa, give me that bike, I have to go.

Rosa, şu motoru ver bana. Gitmem gerek.

Click to see more example sentences
bike motosiklet

It's easy, it's just like riding a bike, except in this case, a very large, powerful motorcycle.

Bu kolay, tıpkı bisiklet sürmek gibi, şu olay hariç, oldukça büyük bir, güçlü motosiklet gibi.

That day, you stole the bike.. Bye.

O gün, motosikleti çaldı Hoşça kal.

He stole that bike that day.

O gün o motosikleti çaldı.

Click to see more example sentences
bike bisiklete binmek

It's like riding a bike, Doctor.

Bisiklete binmek gibi bir şey doktor.

Like riding a bike, isn't it?

Bisiklete binmek gibi, değil mi?

It's like riding a bike, buddy?

Bisiklete binmek gibi, değil mi ahbap?

Click to see more example sentences
bike bisikletçi

It's Spanish Street Bike Tommy.

Bu İspanyol Sokak Bisikletçi Tommy.