English-Turkish translations for biker:

motorcu · motosiklet, motosikletli · bisikletçi · bisikletli · other translations

biker motorcu

So one night, i followed him And saw him go in with that biker girl.

Bir akşam onu takip ettim ve o motorcu kızla otele girerken gördüm.

I'm not a cool biker, Maggie.

Havalı bir motorcu değilim, Maggie.

I don't know anything about bikers

Motorcular hakkında hiç bir şey bimiyorum

Click to see more example sentences
biker motosiklet, motosikletli

Only one number called, the biker club.

Sadece bir numara aranmış, motosiklet kulübü.

No, it's some idiot biker.

Hayır, aptal bir motosikletli.

Vroom-vroom bikers or pedal bikers?

Motosikletli mi, bisikletli mi?

biker bisikletçi

Is that Ted and a bunch of damn bikers?

Bunlar Ted ve lanet olası bisikletçiler mi?

Biker named Wood. Heh.

Wood adında bir bisikletçi.

biker bisikletli

Vroom-vroom bikers or pedal bikers?

Motosikletli mi, bisikletli mi?