English-Turkish translations for bilateral:

ikili · iki taraflı · iki kenarlı · other translations

bilateral ikili

And so today we celebrate a new Franco-American business community, in which bilateral trade is not only encouraged

Ve böylece bugün kutlamak Yeni bir Fransız-Amerikan dünyası, ikili ticaret teşvik değil sadece hangi

The two most common being the bat'leth, a curved, bilateral sword and the mek'leth, a two-pronged dagger.

En yaygın olanlardan biri bat'leth, kıvrımlı ve iki kenarlı bir kılıç diğeride mek'leth, iki uçlu bir hançer.

The doctor recommends a bilateral salpingo-oophorectomy.

Doktor ikili salpingo-ooferektomi ameliyatı öneriyor.

Click to see more example sentences
bilateral iki taraflı

She has bilateral pneumothoraces.

İki taraflı pnömotraksı var.

Bilateral lesions in the temporal lobes, visual agnosia and hyper-sexuality are the key symptoms.

Temporal loblarda iki taraflı lezyonlar görsel agnozi ve seksüel istek artışı anahtar semptomları.

bilateral iki kenarlı

The two most common being the bat'leth, a curved, bilateral sword and the mek'leth, a two-pronged dagger.

En yaygın olanlardan biri bat'leth, kıvrımlı ve iki kenarlı bir kılıç diğeride mek'leth, iki uçlu bir hançer.