English-Turkish translations for billboard:

pano · reklam panosu · ilan panosu · ilan tahtası · other translations

billboard pano

There's a billboard on Belmont Avenue I did for the Adler Planetarium.

Belmont Bulvarı'nda Adler Gökevi için yaptığım bir reklam panosu var.

Now, I know that billboard was just a billboard,

Şimdi, bunu billboard biliyorum sadece bir pano oldu

It's that new Anaconda Malt Liquor from the billboards.

Bu ilan panolarındaki yeni Anakonda Malt Likörü.

Click to see more example sentences
billboard reklam panosu

There's a billboard on Belmont Avenue I did for the Adler Planetarium.

Belmont Bulvarı'nda Adler Gökevi için yaptığım bir reklam panosu var.

It's all thanks to that billboard.

Hepsi o reklam panosu sayesinde.

This time only billboards won't work..

Sadece reklam panoları işe yaramaz

Click to see more example sentences
billboard ilan panosu

It's that new Anaconda Malt Liquor from the billboards.

Bu ilan panolarındaki yeni Anakonda Malt Likörü.

Good enough for a billboard?

Bir ilan panosu için yeterli mi?

It's not a sign, it's a goddamn billboard!

Bu bir işaret falan değil, Devasa bir ilan panosu!

Click to see more example sentences
billboard ilan tahtası

This is your body, not some billboard.

Bu senin vücudun, ilan tahtası değil.

Mm-hmm. Your billboard's working, Pete. Give me the short version.

Mm-hmm. ilan tahtaların işe yarıyor, Pete. bana kısa versiyonunu ver.

But, sweetie, you're a billboard.

Ama tatlım, ilan tahtası gibisin.