English-Turkish translations for billion:

milyar · milyarda bir., milyarda bir · trilyon · milyarlık · other translations

billion milyar

A long time ago, maybe a billion hundred years ago, before anyone got sick or had to do exams,

Uzun zaman önce belki milyar yüz yıl önce önce herkes hasta var ya da sınavları yapmak zorunda

One billion dollars is a lot of money.

Bir milyar dolar çok büyük bir para.

Think a billion dollars and change your mind.

Bir milyar doları düşün ve fikrini değiştir.

Click to see more example sentences
billion milyarda bir., milyarda bir

Three years and a billion dollars spent on ares, and you're telling me you lost him?

Ares üzerine üç yıl ve bir milyar dolar harcandı ve sen bana, onu kaybettiğimizi mi söylüyorsun?

A billion dollar company is here.

Milyar dolarlık bir şirket burada.

So, you don't actually have a billion dollars?

Yani aslında bir milyar doların yok mu?

Click to see more example sentences
billion trilyon

Listen, Steve, we're a nine billion dollar company.

Dinle Steve, dokuz trilyon dolarlık bir şirketiz.

By a few billion. But who's counting?

Bir kaç trilyon, ama kim sayıyor ki?

That's not a billion.

Bu bir trilyon değil.

Click to see more example sentences
billion milyarlık

Vince, it's a billion-dollar corporation.

Vince, bahsettiğin milyarlık bir şirket.

David Morrow worth conservatively a quarter of a billion dollars.

David Morrow. En az çeyrek milyarlık bir serveti var.