English-Turkish translations for bin:

kutu · çöp · çöp kutusu · yer · other translations

We also found translations for word bin in Turkish.

bin kutu

Popeye the crazy man, put Lea into a bin.

Temel Reis deli bir adam, Lea'yı bir kutuya koydu.

Yeah. She's in the blue bin. For recycling.

O mavi kutunun içinde, geri dönüşüm için.

Jacko wanted it, but I got to the wheelie bin first.

Jacko bunu istedim, ama ben aldım tekerlekli çöp kutusu ilk.

Click to see more example sentences
bin çöp

What a trash bin

Tam bir çöp yuvası

Yeah, and don't worry about my bins next week.

Evet, önümüzdeki hafta çöp kutularımı merak etme.

Jacko wanted it, but I got to the wheelie bin first.

Jacko bunu istedim, ama ben aldım tekerlekli çöp kutusu ilk.

Click to see more example sentences
bin çöp kutusu

Jacko wanted it, but I got to the wheelie bin first.

Jacko bunu istedim, ama ben aldım tekerlekli çöp kutusu ilk.

He's in the refuse bin.

O çöp kutusunun içinde.

Dumpster brand trash bins are top-of-the-line.

Dumpster marka çöp kutuları en iyisidir.

bin yer

Any place specific or just the Bozeman, Montana Loony Bin?

Belirli bir yer var yoksa sadece Bozeman, Montana Akıl Hastanesi mi?