English-Turkish translations for binder:

klasör · cilt · bağlayıcı · other translations

binder bağlayıcı

Somebody get me a binder, please.

Birisi bana bir bağlayıcı lütfen.