English-Turkish translations for binge:

alem · içki alemi · other translations

binge alem

Lots of red capes, blood and binge drinking!

Bir sürü kırmızı pelerin, kan ve içki alemi olacak!

What else does he binge on?

Başka ne alemi yapar bu adam?

Pop music now glorifies binge drinking.

Pop müzik şimdi içki alemi yapmayı methediyor.

Click to see more example sentences
binge içki alemi

Lots of red capes, blood and binge drinking!

Bir sürü kırmızı pelerin, kan ve içki alemi olacak!

Pop music now glorifies binge drinking.

Pop müzik şimdi içki alemi yapmayı methediyor.

At least it's not binge drinking and strip clubs.

En azından içki alemleri ve striptiz klüpleri değil.