English-Turkish translations for binoculars:

dürbün · other translations

binoculars dürbün

Your secret admirer could be some pervert watching you from afar with high-powered binoculars.

Senin gizli hayranın seni uzaktan güçlü bir dürbünle gözetleyen bir sapık olabilir.

Well, they're not really binoculars exactly. They're more

Bu tam olarak bir dürbün değil aslında daha çok

Here's some binoculars and a walkie-talkie to keep in contact.

İşte sana bir dürbün ve irtibat kurmak için bir telsiz.

Click to see more example sentences