English-Turkish translations for biological:

biyolojik · biyoloji · other translations

biological biyolojik

Ladies and gentlemen, we may have a biological agent in the building, which means we follow procedure.

Bayanlar baylar, binada biyolojik bir madde olabilir, ki bu da prosedürü takip edeceğiz demek oluyor.

My biological parents are either dead or didn't want me.

Biyolojik ailem ya ölü, ya da beni istemedi.

This is my ex-husband, Justin's biological father.

Bu benim eski kocam. Justin'in biyolojik babası.

Click to see more example sentences
biological biyoloji

Biology nerds needs to get drunk tonight. and we invited cheerleaders from Princeton.

Biyoloji inekleri bu gece sarhoş olacak. Princeton'dan amigo kızlar da davet ettik.

Marine Biology, Art History, Russian Literature

Deniz Biyolojisi, Sanat Tarihi, Rus Edebiyatı

You think it's destiny, but it's just biology.

Kader olduğunu düşünüyorsun ama bu sadece biyoloji.

Click to see more example sentences