English-Turkish translations for biology:

biyoloji · canlı bilimi · other translations

biology biyoloji

Biology nerds needs to get drunk tonight. and we invited cheerleaders from Princeton.

Biyoloji inekleri bu gece sarhoş olacak. Princeton'dan amigo kızlar da davet ettik.

Marine Biology, Art History, Russian Literature

Deniz Biyolojisi, Sanat Tarihi, Rus Edebiyatı

You think it's destiny, but it's just biology.

Kader olduğunu düşünüyorsun ama bu sadece biyoloji.

Click to see more example sentences
biology canlı bilimi

It was an extraterrestrial biological entity alive.

Dünya dışı biyolojik bir varlıktı, hem de canlı.