English-Turkish translations for biosphere:

biyosfer., Biyosfer · other translations

biosphere biyosfer., Biyosfer

Terraforming, biospheres, nano-tech steel construction.

Dünyalaştırma, biyosferler, nano-teknoloji çelik yapı.

It's bad for the biosphere.

Biyosfer için kötü bir şey.

But under the circumstances, I will permit a small delegation inside the biosphere.

Ama bu şartlar altında, geminizden küçük bir heyeti biyosferin içine kabul edeceğim.