English-Turkish translations for bipolar:

iki kutuplu., iki kutuplu · other translations

bipolar iki kutuplu., iki kutuplu

Some kind of intense bipolar current.

Bir çeşit şiddetli iki kutuplu akım.