English-Turkish translations for birch:

huş · huş ağaç, huş ağacı · other translations

birch huş

I climbed pine trees, oak trees, fig trees maple trees, uh, birch trees, willow trees

Çam ağaçları, meşe ağaçları, incir ağaçları akçaağaç, uh, huş ağacı, söğüt ağacı

This is a birch tree.

Bu bir huş ağacı.

It's a big park with lots of trees oaks, birches, ash trees, poplars, beeches, olive trees

Burası büyük bir park, içinde bir sürü ağaçları meşesi, huş, dişbudak ağaçları, gürgen, kayın, zeytin ağaçları

Click to see more example sentences
birch huş ağaç, huş ağacı

I climbed pine trees, oak trees, fig trees maple trees, uh, birch trees, willow trees

Çam ağaçları, meşe ağaçları, incir ağaçları akçaağaç, uh, huş ağacı, söğüt ağacı

This is a birch tree.

Bu bir huş ağacı.

It's a big park with lots of trees oaks, birches, ash trees, poplars, beeches, olive trees

Burası büyük bir park, içinde bir sürü ağaçları meşesi, huş, dişbudak ağaçları, gürgen, kayın, zeytin ağaçları

Click to see more example sentences